Han som har vunnit allt

Musik: B. Andersson
Text:
B. Ulvaeus

Mannen som lever i ett tält
gjort av en pappkartong.
Siar om olyckor, nöd och svält,
om människans svanesång.

Hasar sig mot mig utan hot
men jag blir rädd ändå.
Rädslan för honom har ingen bot
ett svar ska jag aldrig få.

Gatlyktan kastar sitt bleka sken.
Där står han på darriga ben,
ja som en förlorare, slagen, en ömkansvärd gestalt.
Han som har vunnit allt.

Jag hör hans röst. – Jag är Guds lamm.
Följ mig nu dit jag går.
Jesus från Nasaret gick här fram
och vi följer i hans spår.

Vi går i frid, din själ är trygg.
Jag går i god för dig.
Kasta din börda, din böjda rygg
ska åter bli rak hos mig.

Gatlyktan kastar sitt bleka sken.
Där står han på darriga ben,
ja som en förlorare, slagen, en ömkansvärd gestalt.
Han som har vunnit allt.

© 2006 Äkta Recordings AB

Tillbaka