Från New York till Stillwater

Danjel
Gud visar vägen på vår färd i natt
tusen eldar har han låtit tända
Hemlandet är oändligt fjärran nu
ändå är vår resa ej till ända
Gud har skapat jorden så
för stor för människan att förstå
Ett vet jag säkert, till vårt fosterland
ska vi aldrig mera återvända

© 1996 Mono Music AB

Tillbaka