Kontakt/Info/Bokning

Agent:
Carina Enberg

MUSIC & ARTIST SERVICE GÖREL HANSER AB

Adress:
Södra Brobänken 41, Skeppsholmen
111 49 Stockholm

Telefon:
08-555 19 606 direktnr
08-555 19 640 växel
08-555 19 601 fax

E-mail: Carina@musicartistservice.se