Det borde va´jag

Musik: H. Setthson
Text: T. G:son

När ska du förklara,
när ska jag förstå vem du är?
Hur kan någon få vara
nära dig när du vet att det borde va’ jag?
Jag saknar dig så varje dag
och natt.

Vem är han som finns där?
Vem är han som ser på dig nu?
Vem är han som rör dig
när du vet så väl att det borde va’ jag?
Jag saknar dig så varje dag
och natt.

Hur kan du se mig i ögonen?
Du vet hur det borde va’.
Hur kan du se dig i spegeln
nu när du vet, det borde va’ jag?

Vad hände med vår tillit?
Vad hände med vår tro på varann?
Vem får nu din ömhet
när du vet så väl att det borde va’ jag?
Jag saknar dig så varje dag
och natt.

Hur kan du se mig i ögonen?
Du vet hur det borde va’.
Hur kan du se dig i spegeln
nu när du vet, det borde va’ jag?

Hur kan du se mig i ögonen?
Du vet hur det borde va’.
Hur kan du se dig i spegeln
nu när du vet, det borde va’ jag?
Det borde va’ jag.

© 2006 Äkta Recordings AB

Tillbaka