Välkommen – sånger vid livets början

Välkommen - Sånger vid livets början (1996)VÄLKOMMEN – SÅNGER VID LIVETS BÖRJAN
Air Music Scandinavia (1996)
Majas visa – Lina Nyberg
Skymtar för en stund – Sara Isaksson
Ett barn är fött – Jeanette Lindström
Lyckans minut – Fredrik Swahn
Det gåtfulla folket – Gertrud Stenung
Vilken underbar värld – Anders Ekborg
Silverbarn – Jeanette Köhn
Mitt lilla barn – Gertrud Stenung
Sparvöga – Fredrik Swahn
Lilla hand – Gertrud Stenung
Handens fem fingrar – Fredrik Swahn
Gud som haver barnen kär – Gertrud Stenung
Tryggare kan ingen vara – Fredrik Swahn
Lyssna!

Tillbaka