Jag vill se schack

The Arbiter
Vi har enats om en solution
La nuit porte conseil
Och jag tackar båda lagen för den aktning ni
häruti visat mig

Nästa övning börjar klockan tre
kommer tid kommer råd
och jag emotser en sportslig adekvat duell
pas – d’pêle mêle – pas de fraude

Jag vill se schack
ädel kamp
utan intriger
och övertramp
ett spel som genomsyras av esprit

Choir
Inspirerat av bildning och fantasi

The Arbiter
Jag vill se schack
som en gest
för fred och vänskap
i öst och väst
Ett spel som trotsar tiden tyranni

The Arbiter and choir
och besegrar fördumningens barbari

Choir
Som representant för domarkåren
ser vi en veteran: Jean Jacques van Boren
Stormästar’n ifrån Sovjetunionen
tävlar mot USA:s Champion om tronen

© 2002 Mono Music AB

Tillbaka